וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

מלכודת הקנסות של חוזי הליסינג

עו"ד אינגריד הר-אבן

26.1.2009 / 10:01

חכרתם רכב ומסיבות אלו או אחרות אינכם מעוניינים להמשיך את ההתקשרות עם חברת הליסינג, הכינו כיסכם לקנסות מופרכים

הפעם נדון בקוץ שבאליה - המלכודת החשבונאית והמשפטית הטמונה בעסקאות הליסינג המימוני לאלו ששוברים את ההתקשרות לפני תום התקופה. בעסקת ליסינג מימוני, חברת הליסינג מעמידה הלוואה כספית בגובה עלות הרכב החדש ללווה בתוספת ריבית. הלקוח משלם את ההלוואה באופן חודשי בפרק זמן של 60-80 חודשים בדרך כלל. הבעלות על הרכב עוברת מיידית ללקוח, אך הרכב משועבד. בתום התקופה, ללקוח אופציה לרכוש את הרכב תמורת תוספת נמוכה (בדרך כלל אחוז אחד מערכו) על מה שכבר שילם כהחזר ההלוואה (מאמרנו לא יעסוק בליסינג תפעולי שמשמעותו השכרת הרכב לתקופה ארוכה, בדרך כלל שלוש שנים בסכום קבוע מראש בעסקה הכוללת גם תחזוקת הרכב ושירותים נוספים). המדובר בתופעה שכיחה ביותר במדינתנו בה כל אחד חפץ להתהדר ברכב חדש, אך לא כל אחד יכול או רוצה לשלם בעבורו את מלוא מחירו בעת הרכישה.

כעסקה כלכלית, כנראה יש לליסינג המימוני יתרונות כלכליים ומיסויים עבור קבוצות מסוימות אם – ודגש רב עם ה-"אם" - מסיימים את התשלומים ומשלימים את העסקה. החיסרון הגדול ביותר של העסקה הינו היעדר הגמישות – לא ניתן להפסיק את העסקה באמצע ללא תשלום קנס משמעותי ביותר (בדומה למשכנתאות, התשלומים הראשונים מהווים החזרי ריבית בלבד). חברת 'תג וומן', אשר חכרה מחברת 'פרפקט-ליס' מכוניות בשיטת הליסינג המימוני, למדה על בשרה את מחירה של שבירת העסקה, ואילו 'פרפקט ליס' למדה כי אינה יכולה להשית על לקוחותיה קנסות ככל העולה על רוחה.

מקרה 'TAGWOMEN'

'תג-וומן' חכרה מאת 'פרפקט-ליס' שלוש מכוניות ששימשו את עובדיה הבכירים, ושילמה את כל התשלומים השוטפים במלואם וכסדרם עד אשר במועד מסויים, כשבעה חודשים בלבד לאחר תחילת הסכם ההחכר, התמזגה עם חברת 'H&O' אזי נאלצה לפטר חלק מהעובדים וכן עקב אי הסדר הרגיל השורר בעקבות מיזוג, החזירה לחזקתה של 'פרפקט-ליס' שתיים מהמכוניות. המחלוקת שבין הצדדים במשפט היתה, האם העברת שתי המכוניות לחזקת 'פרפקט ליס' כמוה כסיום וביטול הסכמי החכירה כטענת 'פרפקט-ליס', או שמא רק החסנתם לתקופה זמנית עד אשר תחליט החברה מה לעשות עימם כטענת 'תג-וומן'. המשמעות הכספית והמשפטית של כל אחת מן האופציות, שונה לחלוטין.

'פרפקט-ליס' מצידה, ראתה באקט זה משום ביטול העסקאות, הוציאה מכתב דרישה לתשלום הקנס (כ-101 אלף שקלים לכל רכב), ומיהרה והעבירה את כלי המכוניות למגרש לצורך מכירתם, וזאת עוד טרם הספיקה 'תג וומן' להגיב על מכתב הדרישה. המכוניות נמכרו במחיר של כ-190 אלף שקלים כל אחד (בכפוף לתיקון המחיר על פי מחירון יצחק לוי), כאשר בחודש בו נמכרו עדיין שולמו דמי חכירה בעבורם. כחודש לאחר המכירה, הגישה 'פרפקט-ליס' את התביעה במסגרתה דרשה מ'תג וומן' תשלום של כ-204 אלף שקלים. לטענתה, סכום זה חושב על פי המנגנון המוסכם הקבוע בהסכמי החכירה, מקום שהחוכרת מביאה את הסכם החכירה לידי סיום בתום שבעת חודשי חכירה בלבד.

מבולבלים מכל המספרים? זה עוד לא הכל. במהלך המשפט, הכירה 'פרפקט-ליס' במופרכות הסכום דנן וצמצמה את דרישתה ל-160 אלף בלבד (כידוע, תמיד צריך את ההליך בבית המשפט כדי להכיר ב- "טעויות חשבונאיות" שכאלה). 'תג וומן' טענה, כי גם אם יש לראות בהחזרת המכוניות ביטול עסקה, הרי היה על 'פרפקט-ליס' להתריע בפניה כי בכוונתה למכור אותן וכי בכל מקרה, 'פרפקט-ליס' אינה זכאית לסכום אותו היא תובעת. בית המשפט קבע כקביעה עובדתית, כי החזרת המכוניות כמוה כביטול העסקה, או לפחות כך היתה יכולה להסיק 'פרפקט-ליס'. כמו כן קבע בית המשפט כי על פי הוראות הסכם ההחכר, רשאית היתה 'פרפקט-ליס' לפעול למכירה מיידית של המכוניות, ואף לבצע את תחשיביה שלא על פי התמורה שהתקבלה בפועל כתוצאה מהמכירה אלא על פי מחירון יצחק לוי. בית המשפט דחה טענות 'תג וומן' כי יש לבחון בפועל מה היה מחיר הרכישה ומחיר המכירה של המכוניות, וכי יש להפחית סכומים נוספים.

בסעיף 30 לפסק הדין מבצע בית המשפט חישוב אריתמטי וחשבונאי מסובך ביותר, שסיכומו חיוב בסך 56,413 שקלים בעבור כל רכב בלבד. בחינת הפרמטרים במשוואה מלמדת, למשל, כי סיום העסקה תוך 12 חודש מיום הכריתה מחייבת הלקוח, מעבר למרכיבים השונים בחישוב מחיר הרכב, גם בתוספת תעריף של 14 אחוזים ממחיר הרכב וכן בדמי טיפול בשעור של 2.75 אחוז.

בית המשפט מתערב בגובה הקנסות

בית המשפט קבע כי הקנס המושת על חוכר שמבטל העסקה לפני השלמתה הינו למעשה "פיצוי מוסכם" כמובנו של המונח בחוק החוזים (תרופות) שסכומו קבוע מראש (במובחן מפיצוי אשר נגזר מהנזק בפועל), ואשר ביחס אליו יש לבית המשפט סמכות להפחיתו אם מצא שהפיצוי נקבע ללא כל יחס סביר לנזק שניתן היה לצפותו מראש בעת כריתת החוזה כתוצאת ההפרה. כאן השתמש בית המשפט בסמכות זו ולמרות קביעותיו הקודמות, הפחית את החיוב בגין כל רכב עד לסך של 40 אלף שקלים בלבד, וזאת משני טעמים: אשמה התורם של 'פרפקט-ליס' לנזק שנגרם בכך שהזדרזה למכור המכוניות, וכן אי מילוי חובתה להקטין את הנזק. הסכום שנקבע מהווה 13 אחוזים ממחיר רכישת כל רכב, ומשקף לדעת בית המשפט את הרווח ואת עלויות המימון הכרוכות בעסקה מבחינת 'פרפקט-ליס', וזאת על דרך האומדנה (כיוון ש'פרפקט ליס' לא הביאה כל נתונים מדוייקים).

הנה כי כן ראינו כי הגם ש'פרפקט-ליס' לכאורה זכתה במשפט במובן זה שבית המשפט הכיר בכך שהעסקה בוטלה, הרי היא הפסידה במובן זה שלא קיבלה את מלוא הקנס או הפיצוי המגיע לה על פי ההסכם, אלא רק את מה שבית המשפט מצא לסביר בנסיבות העניין הן בהתייחס למחירי המכוניות והן בהיגזר מהתנהגותה של 'פרפקט-ליס'. מצד אחד, התוצאה הינה הוגנת לכאורה במישור היחסים שבין שני הצדדים הפרטניים לעסקה זו, ועושה עם הצד הנפגע צדק. מן הצד האחר, תורם אף פסק דין זה למגמה (הפסולה לטעמנו) ההולכת ומתרחבת של היעדר וודאות לגבי תוקפם של חוזים, גם אם אלו ברורים לחלוטין וגם אם נכרתו מתוך הסכמה והבנה מלאים (ויש לזכור כי המדובר בחברה שפעילותה מלווה ברואי חשבון ועורכי דין).

מה עושים? כנהוג בחוזים. מקפידים לקרוא את ה"אותיות הקטנות"

לכם קוראינו נמליץ, כאשר הנכם נכנסים לעסקאות ליסינג מימוני, לקרוא היטב את האותיות הקטנות – מה קורה אם אתם מבטלים את העסקה לפני תום התקופה, ומה תהיה דרך חישוב הקנס. כאן נוסיף, כי חלק מחברות הליסינג המימוני מחתימות את הלקוחות על שטרי חוב אשר מוגשים מיידית למימוש בהוצאה לפועל, הליך שהנו חמור יותר מבחינת הלקוחות ולפיכך עליכם לשים לב גם לסוג הבטחונות שהנכם נדרשים להעמיד. בכל מקרה ראינו, כי במקרה המתאים, ערכאה שיפוטית יכולה להפחית את הקנס כפי שהיה במקרה זה, ואולי כדאי לבוא בדין ודברים עם חברת הליסינג לגבי הפחתת הקנס עוד טרם פניה לערכאות.


* הכותבת הינה היועצת המשפטית של 'איגוד המוסכים בישראל' ו'פורום התיקון הבטוח'

sheen-shitof

עוד בוואלה!

איך הופכים אריזת פלסטיק לעציץ?

בשיתוף תאגיד המיחזור תמיר

תגובת חברת פרפקט-ליס

מפרפקט ליס נמסרה לוואלה! רכב התגובה הבאה: "חברת פרפקט ליס השואפת להוביל את השירות ללקוחות הליסינג בישראל אינה מחייבת בשום מקרה את הלקוח בקנס כלשהוא בגין סיום מוקדם של עיסקת ליסינג. במידה ולקוח בוחר לסיים את חכירת הרכב מבוצעת מולו התחשבנות לסיום העיסקה, בהפרש בין מחיר הקנייה למחיר המכירה וזאת על פי ירידת שווי הרכב והתשלומים שביצע הלקוח בפועל.

במקרה דנן, פרפקט ליס זכתה ולא בכדי במשפט מול חברת "תג וומן" שהחזירה לאחר 7 חודשים את הרכבים, תוך חישוב עלות ירידת הערך של הרכבים שעומדת על כ-25-30% לרכבים חדשים בשנה הראשונה. חברת פרפקט ליס באה תמיד לקראת הלקוח, אולם אינה אמורה לשאת ולסבסד את המיזוג שנוצר בין "תג וומן" ל"H&O", במיוחד כאשר מדובר על רכבי יוקרה שהוזמנו במיוחד והותאמו לדרישות הלקוח".

פרפקט ליס תמשיך להתעצם ולהוביל את מהפכת השירות ללקוחות בשוק הליסינג, מתוך שקיפות, הגינות ומקצועיות".

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    1
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully