המדריך השלם לרכישת רכב חדש

קונים רכב חדש? מה אתם צריכים לדעת, ממה להזהר, על מה לעמוד ומהן זכויותיכם. כל ההיבטים הצרכניים והמשפטיים, לפניכם

עו"ד אינגריד הר-אבן
04/05/2009

רכב (במיוחד בישראל) הינו העסקה הכלכלית המשפחתית השניה בחשיבותה ובגודלה לאחר בית מגורים. רובנו רוכשים רכב משומש, חלקנו לא רוכשים כלל (אלא נהנים מהטבת המס המעוותת שהצמיחה את בועת הליסינג), ומעטים שבנו – לאחר שאספנו שקל לשקל, לווינו מהבנק ומההורים, חסכנו מהחוגים של הילדים, דילגנו על הנסיעה השנתית לחו"ל – עומדים בפני רכישת רכב חדש.

לחלק גדול מן המשפחות בישראל, רכישת רכב חדש היא אירוע של פעם בחיים. המגוון עצום והמבצעים של היבואנים השונים נראים מפתים. אתם מסתחררים משלל הדגמים, הצבעים, האביזרים, חלקות הלשון של סוכני המכירות, החיזורים אחריכם.... (ולא לשכוח את הבונוס של "להראות לשכנים"). אך רכב חדש הוא מוצר מוזר. הוא מורכב מאוד, הוא אינו נרכש מ"המדף", ועצם רכישתו מהווה "חוויה" הכרוכה ברגש. הרכב שלנו – שלנו ממש – אינו רכב ההדגמה עליו נסענו (כמה זמן? האם באמת למדנו את תכונותיו ותגובותיו והתאמתו אלינו בדקות הספורות בהן נסענו בו?), אינו זה מהקטלוג (האם צריכת הדלק תהיה בדיוק כמו שרשום? וההאצה? והנוחות במושב הנוסעים?), ואף אינו הרכב של החברים. זה משהו עלום שטרם הגיע לארץ או שנמצא בנמל ויימסר לנו רק לאחר שנשלם את כל הסכום עבורו (כן, כך זה בתחום הזה – משלמים הכל מראש).

כידוע, רכב אינו אלמנט משובט גנטית וכלים הדומים בדגם ובשנת ייצור, אינם זהים לחלוטין ולכל אחד מהם "תכונות" שעלולות להיות שונות – ואף מאכזבות מאוד - בדיעבד. וגם אם קיבלנו בדיוק את מה שהזמנו, אנו עלולים לגלות בדיעבד שזה לא מה שרצינו... וגם אם זה מה שרצינו – זה לא מתפקד בדיוק כמו שהיה אמור להיות והובטח לנו... אז מה עלינו לדעת, ממה עלינו להזהר, על מה עלינו לעמוד ומהן זכויותינו, בביצוע הרכישה היקרה והחשובה הזאת, וכמובן - לאחריה?

הואיל ורשימתנו זו תתמקד באספקטים הצרכניים והמשפטיים, נמליץ כי לצורך ההיבטים ה"טכניים" של הליך הרכישה תצטיידו במדריך כלשהו לרכישת רכב חדש, המצוי באתרים שונים והמסביר כיצד להגדיר התקציב לרכישה, את הצרכים מהרכב, כיצד לחפש מידע אודות הרכב, שיטת המימון הרצויה ועוד. יצויין, כי באתר 'איגוד יבואני הרכב' תמצאו אף את הקוד האתי שקיבלו יבואני הרכב על עצמם וולנטרית והם מחוייבים לו על פי הצהרתם (אם כי השאלה האם ניתן לאכוף את הוראותיו בהליך משפטי של רוכש כנגד יבואן אינה נקיה מספיקות וטרם נדונה בבתי המשפט).

עליכם לזכור, כי בעסקה זו הינכם מוגדרים כ"צרכן" על פי חוק הגנת הצרכן ותקנותיו, ולפיכך חלות על היבואן חובות כלליות שונות מכוח חוק זה. אתם מוזמנים להיעזר, לעניין האספקטים הצרכניים של העסקה, ב"אינדקס כללי אמון הציבור לתחום הרכב" שנערך לפני מספר שנים, המפרט שישה כללים בסיסיים: אמת והגינות בפרסום; גילוי נאות ושקיפות המידע; שירות נאות ואחריות למוצר; כיבוד החוק; הגינות בעריכת חוזים ובקיומם; ושמירה על הפרטיות.
מעבר לכך, חלות על היבואן חובות נוספות מכוח דברי חקיקה שונים העוסקים ברכב, וכמובן לרבות החוק הספציפי העוסק ביבוא רכב, הוראות משרד התחבורה והוראות הצו המוסכם לפי חוק ההגבלים העסקיים בענף הרכב.

להלן תקציר משפטי, שלוקט ממכלול דברי חקיקה והוראות רלוונטיים.

העתיד כבר כאן

הבדיקה החכמה שמאתרת סיכון מוגבר ללקות בשבץ מוחי

מוגש מטעם שחל

רישוי

1. רק יבואן שקיבל רשיון מאת משרד התחבורה רשאי למכור רכב בישראל (כמובן לא נעסוק במסגרת זו ביבוא אישי המוסדר גם הוא בחוק ובהוראות משרד התחבורה).

2. לא ניתן לייבא ולמכור דגמים אשר לא עברו בדיקה ואישור של משרד התחבורה, ושאינם עומדים בהוראות כל החוקים הרלוונטיים באותה העת.

המחיר והתשלום

1. התשלום ישולם לידי ולפקודת היבואן בלבד ואין היבואן יכול להמחות זכותו לקבלת הכספים לגורם אחר.

2. נציין כי החשש של ביצוע מלוא התשלום ואי קבלת הרכב בכלל אינו ריאלי בישראל לרוב, שכן היבואנים מחוייבים בהפקדת ערבות בנקאית של מיליוני שקלים להבטחת האספקה.

3. מחיר הרכב לא בהכרח כולל את האביזרים ועל היבואן חלה החובה לפרט בנפרד את מחיריהם, וכן כי על המחיר מתווספים עוד תשלומי חובה (כגון אגרת רישוי).

תיאור הרכב

1. התיאור ללקוח חייב להיות כפי שמתאר היצרן את הרכב.

2. התיאור חייב להיות מלא ולכלול הן את הרכב, הן את חלקי החילוף והן את האחריות והשירות. בכלל זה, יידע יבואן את הצרכן האם הרכב הוא מתצוגה וכן יידע את הצרכן אודות אוכלוסיות הזכאות להטבות מהדין ברכישת רכב חדש. בנוסף, היבואן יפרסם מידע על תצרוכת הדלק של כלי הרכב שהוא משווק בספר הרכב וכן בשילוט על גבי הרכב המוצג.

3. על פי החוק, ה"תיאור" מוגדר ככזה הכולל מצג בכתב, בעל פה, בציוד ובכל דרך אחרת הנהוגה במסחר, הן במישרין והן בעקיפין. תיאור כוזב מוגדר לא רק כתיאור לא נכון אלא גם כתיאור לא מלא. מתן תיאור כוזב אודות רכב הינה עבירה של היבואן מכוח מספר חוקים שונים.

מועד האספקה

1. היבואן חייב לשחרר את הרכב מהמכס תוך 3 ימי עבודה מקבלת מלוא התמורה הכספית עבור הרכב. הרכב ימסר ללקוח תוך 14 ימים מיום שחרורו מהמכס.

2. לתשומת לבכם, יתכן כי מועד האספקה יתעכב בגין טעמים שונים הכרוכים בלקוח עצמו, כגון: שעבוד הרכב לטובת היבואן במקרה של הלוואה אשר הרוכש מקבל מהיבואן לצורך הרכישה; הצגת תעודת ביטוח חובה; המצאת המסמכים הנדרשים לצורך פטור ממכס וכדומה.

3. על היבואן חל איסור להמנע מציון מועד האספקה בחוזה (על פי עמדת היועץ המשפטי לממשלה).

חוזה הרכישה

1. לא ניתן למכור רכב חדש ללא חוזה בכתב.

2. החוזה יכלול פרטים על תנאי רכישת הרכב, מחירו, מועד הספקתו ואחריות היבואן כלפי הלקוח.

3. החוזה לא יכלול הוראת פטור ליבואן מאחריות או חיוב הקיימים לו לפי החוק.

4. עותק מהחוזה ימסר ללקוח.

רישום הרכב על שם הרוכש

הפעולה תבוצע על ידי היבואן, שיציין ברשיון הרכב את ארץ ייצורו.

מסמכים שהיבואן חייב למסור לרוכש (בנוסף לחוזה)

1. הוראות שימוש בכתב בעברית ובלועזית.

2. תעודת אחריות לרכב ולחלקיו חתומה על ידי המוכר גם בשפה העברית.

מידע על נזק משמעותי לרכב טרם מסירתו

תאונות ונזקים לרכבים ממועד הגעתם לארץ ועד למסירתם לרוכש נפוצים למדי, והיבואן חייב לידע את הרוכש אודות נזקים כאלו, וגם לשמור תיעוד אודות הנזק והתיקון. יש סוגי נזקים שבגינם הצרכן רשאי לסרב לקבל את הרכב לידיו. כמו כן היבואן חייב לפצות הלקוח בגין נזקים שגרמו לירידת ערכו.

ביטול העסקה

1. לגבי ביטול לפני האספקה: ברוב החוזים עם היבואנים קיימות הוראות ספציפיות לעניין זה – באילו מקרים ניתן לבטל ההזמנה (על ידי שני הצדדים) עם פיצוי, ובאילו מקרים ללא פיצוי. עם זאת, היבואן לא רשאי לבטל את ההזמנה אם הרוכש עמד בכל תנאיה אלא לפני ביצוע מלוא התשלום ורק במקרה שאין באפשרותו לספק הרכב מאחר ואזל מהמלאי או אינו מיוצר יותר. בכל מקרה, על הביטול לפני האספקה יחולו הוראות חוק הגנת הצרכן ולא ניתן לסטות מהן.

2. לגבי ביטול אחרי האספקה: כאן יחולו הוראות הדין הכלליות (כגון חוק החוזים וחוק המכר) והעניין כמובן נתון לפרשנות וקביעה של בית המשפט.

האחריות

1. יבואן חייב לתת אחריות לפחות לשנתיים.

2. האחריות הניתנת ללקוח אינה יכולה להיות פחותה או קצרה מהאחריות הניתנת על ידי היצרן.

3. ככל שמציע יבואן אחריות לתקופה העולה על שנתיים, הוא חייב לפרט את מחירה (בנפרד ממחיר הרכב) ומה היא כוללת, ואינו יכול לכפות על הלקוח לרכוש אותה.

4. היבואן אינו יכול לקבוע תנאים לתוקפה או לתחולתה של אחריות לרכב שמשמעותם הישירה או העקיפה חיוב בעל רכב לקבל שירות לרכב ממוסך שירות או לעשות שימוש בחלף מסויים (אלא בהתקיים אחד משלושה חריגים המפורטים בפרק ג' לצו המוסכם שהוזכר לעיל). עם זאת יש לזכור כי טיפול ברכב במוסך שאינו מוסך שירות תוך שימוש בחלף בלתי מתאים ו/או תיקון בניגוד להוראות היצרן, עלול להפיג את תוקף האחריות. במסגרת זו רשאי היבואן לדרוש כי הלקוח יראה את החשבוניות של התיקון במוסך שאינו מוסך שירות אם התיקון נעשה בתקופת האחריות.

קריאה לתיקון (ריקול)

ככל שהתגלו פגמים סדרתיים ברכב מיובא, חייב היבואן "לקרוא חזרה" את כל כלי הרכב לצורך ביצוע תיקון הליקוי על פי הוראות היצרן (מחייב דיווח למשרד התחבורה).

השירות

1. היבואן חייב לפרסם ולהביא לידיעת הציבור את השמות והכתובות של מורשיו (הסוכנויות שלו).

2. היבואן יתן שירותי תחזוקה לרכב באמצעות מוסכי שירות שהוא מפעיל ברשיון.

3. היבואן חייב שתהיה לו מערכת שיווק ושירותי תחזוקה על פי קביעת משרד התחבורה.

4. היבואן יספק מוצרי תעבורה עד 7 ימים ממועד קבלת ההזמנה.

חלקי חילוף לרכב

היבואן יספק את כל מוצרי התעבורה לכל דגם מדגמי הרכב המיובא וזאת לתקופה של שבע שנים לפחות מיום מכירתו לצרכן.

הצמיגים

1. הצמיגים יהיו מדרגת איכות ראשונה ללא פגם חזותי או אחר.

2. גיל הצמיגים – התאריך המוטבע על הצמיגים ברכב חדש, לא יהיה מעל ל- 18 חודשים מיום הגעת הרכב לארץ.

טיפול בתלונות הציבור בנושא רכישת רכב חדש על ידי משרד התחבורה

תלונות בנדון ניתן וכדאי להפנות למשרד התחבורה, היכול להפעיל סנקציות כנגד היבואן. על פי אמנת שירות שפרסם משרד התחבורה ביוני 2007, הינו מתחייב לסיים הטיפול בתלונות בנושאים אלו תוך 30 יום, וקיימת גם האפשרות של העברת הרכב לבדיקת מעבדה מוסמכת.


* הכותבת הינה היועצת המשפטית של 'איגוד המוסכים בישראל' ו'פורום התיקון הבטוח'

  • ביטוח רכב

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully