המדריך למחזיק רכב ליסינג

לקראת המעבר לחישוב שווי שימוש לרכב צמוד בשיטה הליניארית החל ב-1 לינואר, פורום ארגוני הרכב עושים קצת סדר בנושא

נועם קום, פורום ארגוני התחבורה
06/12/2009

שיטת החישוב לתשלום שווי שימוש למי שמחזיק ברכב צמוד ממקום העבודה תשתנה ב-1 לינואר 2010 ותעבור לשיטה הלינארית. בשיטה זו יעשה חישוב לכל מכונית שסיווגה M1 או N1 (פרטית או מסחרית עד משקל של 3,500 ק"ג) על פי ערך מחיר הקנייה הממוצע שלה, ערך שרואים בו הטבה הניתנת לעובדים המקבלים רכב צמוד ממקום עבודתם ויש לשלם עליה מס. עד עתה התבצעה שיטת החישוב על פי חלוקת המכוניות ודגמיהן לשבע קבוצות מחיר שנקבעו בהתאם למחיר הקנייה של המכוניות החדשות. בהתאם לכך, נקבעו תעריפים לחיוב מקבלי הרכב בשווי שימוש, גם אם מחירי הקניה של המכוניות החדשות לא היו זהים.

השיטה החדשה קובעת את שווי השימוש בחישוב אחוז מספרי שנקבע מערך מחיר הקנייה הממוצע של דגם המכונית. המדריך הבא ינסה לעשות לכם, מחזיקי רכב חברה, קצת סדר בעניין.

עוד בוואלה!

קל, מהיר, קומפקטי ומלא בסטייל: הקורקינט של OKAI משנה את חוקי המשחק

בשיתוף בנדא מגנטיק

מהו שווי שימוש ברכב?

שווי שימוש הוא סכום שנזקף לשכר הברוטו של עובד שמקבל רכב מהמעביד. הסכום מהווה שווי כספי של טובת ההנאה הגלומה בשימוש לצרכים הפרטיים ברכב. השווי אמור לשקף את עלות האחזקה של רכב בבעלות פרטית.

מדוע עוברים לשיטה הליניארית?

רשות המסים יזמה את השינוי מתוך מטרה ליצור קשר ישיר בין שווי הרכב לתנאי השימוש בו, לקבוע ערך אמיתי להטבה ולגרום לתמרוץ בקרב יבואני הרכב להוזלת מחירי המכוניות החדשות.

כיצד חושבה עד עתה שיטת שווי השימוש?

בשיטה הקיימת, חלוקת כלי הרכב נעשתה לפי קבוצות מחיר. נקבעו שבע קבוצות בהתאם לטווחי מחירי הקנייה של המכוניות החדשות ובהתאם נקבעו שבע דרגות לתשלום מס לשווי השימוש ברכב. שווי השימוש נקבע כסכום קבוע בכל קבוצת מחיר. כל המכוניות שתעלנה לכביש עד לתאריך 31/12/09 ישארו בחישוב שיטת הקבוצות הקיימת כל עוד הן ברשות החברה.

מה יקרה בשיטה החדשה לחישוב שווי שימוש שתחל משנת 2010?

עוברים לשיטת חישוב ליניארית (רציפה), שתחול על כל המכוניות החדשות (פרטיות ומסחריות עד 3,500 ק"ג) שתעלנה לכביש החל מחודש ינואר 2010. בשיטה החדשה החישוב יעשה על ידי הכפלה של אחוז שייקבע ממחיר הקניה של כל דגם מכונית, כלומר לכל דגם מכונית יהיה תעריף שווי שימוש בהתאם למחיר הקנייה הממוצע שלו.

מה יהיה שיעור האחוז לחישוב שווי השימוש הליניארי?

נקבע לבסוף כי בשנת 2010 שיעור האחוז יהיה 2.04 ממחיר דגם המכונית. לדוגמה, אם מחיר המכונית הוא 115 אלף שקלים, תעריף שווי השימוש יהיה 2,350 שקלים (115,000X2.04%). משנת 2011 ישתנה שיעור האחוז, שיקבע בהתאם למחיר הממוצע של כל דגמי המכוניות החדשות ובהתאם לטווחי המחירים שלהן, יקבע שיעור אחוז אחיד לכל הדגמים לתחשיב שווי השימוש. על פי הערכות רשות המסים, נראה כי שיעור האחוז שיקבע בעתיד יהיה 2.5% ממחיר המכונית, העדכון יחל מחודש ינואר 2011 ולעתיד.

במידה וקיבלתי מכונית במהלך שנת 2010, מהו שיעור האחוז שיחול עליה בחישוב שווי?

2010 היא שנת המעבר ולכן מקבלי המכוניות במחיר קנייה של עד 130 אלף שקלים, במהלך השנה יחושבו על פי 2.04 אחוזים כל השנה. במידה ומחיר הקנייה הוא מעל ל-130 אלף שקלים החישוב יעשה על פי 2.48 אחוזים כל השנה. אולם החל מחודש ינואר 2011 יבוצע להם עדכון לשיעור האחוז החדש שיקבע בהתאם למחיר הממוצע של כל דגמי המכוניות החדשות בשנת 2010, כפי שידווח לאוצר על ידי יבואני הרכב. שיעור האחוז שיקבע ינוע בין 2.43 ל-2.6 אחוזים, במידה וממוצע מחירי המכוניות יגדל כך יקטן שיעור האחוז. להערכת רשות המסים, שיעור האחוז הצפוי להיקבע לעתיד יעמוד כנראה על 2.5 אחוזים ויהיה אחיד לכל דגמי המכוניות.

האם צפויה הוזלת מחירי המכוניות החדשות בשנת 2010?

נראה כי לא צפויה הוזלת מחירים משמעותית לדגמי המכוניות הנפוצות בשוק. אמנם מס הקנייה ירד ל- 83 אחוזים (הוזלה של שבעה אחוזים מהקיים), אך התבטלה הטבת המס בשווי 2,200 שקלים שניתנה על מערכת בקרת יציבות המותקנת ברכב. חשוב להתייחס לעובדה כי הוזלת המכוניות הנפוצות בשוק, תגרום לירידת ערכן של המכוניות המשומשות מהשנתונים האחרונים.

ביטול שיטת הקבוצות מוציא למעשה את מחוייבות היבואנים להתאים מחירי המכוניות לקבוצות מחיר. כיום דגמי מכוניות שונים, מתומחרים נמוך ביחס לשערי המטבע שבו הם נסחרים. עם זאת בהחלט יתכן מצב בו יבואני רכב יעשו מאמץ להוזיל דגמים נפוצים למחירים של מתחת ל-115 אלף שקלים על מנת שיהיה לחברות ולעובדים כדאיות כלכלית בבחירת אותו הדגם. ימים יגידו.

מה יקרה בשיטה הליניארית בשנת 2011?

החל מחודש ינואר 2011 יעשה עדכון לכל המכוניות, גם לאלו שנרכשו בשנת 2010, בהתאם למחיר הממוצע שלהן במהלך השנה ולפי שיעור האחוז החדש לחישוב שווי השימוש, שייקבע באופן סופי לקראת סוף שנת 2010. כמו כן יבוצע עדכון נוסף למדד המחירים לצרכן. מכאן כי שווי השימוש צפוי להתייקר בשנת 2011 (ראה מידע בטבלה).

הערות לטבלה:
* מחיר המחירון עשוי להשתנות בין 2009 ל-2010, דבר אשר ישפיע כמובן על זקיפת שווי השימוש בשיטה הליניארית בנוגע לרכב שיירכש ב- 2010

** שווי השימוש לפי קבוצות מחיר הנו אומדן במחירי נובמבר 2009. הסכומים עשויים להשתנות מעט אם מדד נובמבר 2009 יהיה שונה מהתחזית.

*** שווי השימוש לפי קבוצות מחיר הנו במחירי נובמבר 2010, לפי הערכה של שלושה אחוזי אינפלציה לשנה.

**** החישוב נערך לפי שיעור שווי שימוש 2.5 אחוזים לחודש ממחיר המחירון. שיעור השווי הסופי יקבע בשנת 2010 ועשוי להיות שונה (גבוה או נמוך יותר) ובתוספת מדד לפי הערכה של שלושה אחוזי אינפלציה.

השוואה בין שווי שימוש רכב לפי קבוצות לשווי שימוש ליניארי בשנים הקרובות(צילום: מערכת וואלה!, צילום מסך)

מי ירוויח ומי יפסיד ומה המשמעות של המעבר לשיטה הליניארית מבחינתנו?

"נחיתה קלה" למחזיקי רכב בקבוצה 2 בשנת 2010. ניתן לראות מנתוני הטבלה כי לכל המכוניות המשפחתיות בטווחי מחירים של מעל 115 אלף שקלים ועד ל-119 אלף שקלים בשיטה הליניארית, יתייקר תעריף שווי השימוש בעיקר משנת 2011 ואילך. לעומת זאת, עקב הפשרה עם רשות המסים ובעקבותיה ההפחתה ל-2.04 אחוזים נוצר מצב חדש בו למכוניות משפחתיות במחירי קנייה של מתחת ל-115 אלף שקלים יהיה יתרון בשווי שימוש מוזל יותר בשיטה הליניארית משנת 2010.

הטבה למקבלי רכב מקבוצות 1, 3 ומעלה. למכוניות משפחתיות גדולות בטווחי מחירים מ-119 אלף שקלים ועד 400 אלף שקלים, יוזל תעריף שווי השימוש בשיטה החדשה. אך יש לזכור כי המכונית יקרה יותר בקנייה לעומת מכונית משפחתית מקבוצה 2 ולכן עלות לחיוב הרכב מצד המעביד תגדל. למכוניות מיני בקבוצה 1 במחיר של 80 אלף שקלים שווי השימוש יוזל בכ-500 שקלים לעומת שווי שימוש בקבוצות לאותו הדגם. במחיר של 90 אלף שקלים ירוויחו גם מתעריף מוזל ב-290 שקלים לעומת אותו הדגם בחישוב שיטת הקבוצות.

כיצד ניתן להרוויח בשיטה הליניארית?

מעבר למכוניות סופר מיני ומיני במחיר שמתחת ל-115 אלף שקלים תוזיל את שיעור שווי השימוש. ככל שמחיר המכונית זול יותר, כך יוזל גם שיעור שווי השימוש בשיטה הליניארית באופן משמעותי.

מהי נקודת האיזון לכדאיות קבלת רכב חברה צמוד?

בהיבט הכלכלי, בהשוואה לעלות אחזקת של מכונית באופן פרטי, לכל מי שנוסע פחות מ-20 אלף ק"מ בשנה או 1500 ק"מ בחודש, אין כדאיות לקחת רכב חברה. אך יש להתחשב בכך שמכונית ליסינג היא חדישה, בטוחה ומפנקת יותר, הנוחות בתפעול שלה והשקט הנפשי ואי אובדן זמן בתחזוקתה, שווים גם הם.

מה מומלץ לעשות עוד רגע לפני יישום הרפורמה?

הקדמת עסקאות - לכל החברות המחזיקות מכוניות בבעלות או בליסינג בקבוצה 2 במחירים שבין 115 אלף ל-119 אלף שקלים, בקבוצה 4 במחירים שמעל 163 אלף שקלים ובקבוצה 7 במחיר של מעל ל-400 אלף שקלים, ממומלץ להקדים ולחדש עסקאות קיימות המתקרבות לסיום או להזמין מכוניות חדשות כמפורט בכדי להקל על נטל המס על שווי השימוש ברכב.

הקפאת הזמנות - לחברות המחזיקות מכוניות מקבוצה 1 או 3 ומעלה, מומלץ להמתין בשלב זה עם חידוש ההזמנות, מסתמן כי שיעורי המס על שווי השימוש ברכבים אילו יקטנו והחל משנת 2010 צפויה גם הוזלת מחירי קניה כלשהי לדגמים אילו.

הסברה לעובדים - חשוב שהעובדים יכירו את פרטי הרפורמה. היא מורכבת מאוד ומשתנה בין הדגמים השונים בהתאם לרמות המחירים שלהם. עדיין ישנה אי בהירות לעלויות הרכב בעתיד, כל עוד לא נקבע אחוז לחישוב העתידי שיחל משנת 2011 וכל עוד לא ברורה מגמת מחירי המכוניות החדשות מצד היבואנים ושיעור עליית מדד המחירים לצרכן המוצמד.

הנהלת חשבונות - על חשבי השכר להיערך בהתאם לשיטת החישוב החדשה למקבלי המכוניות מינואר 2010. יהיה צורך להגדיר לכל עובד מקבל רכב צמוד את קוד הדגם ואת שנת ייצור הרכב. החישוב יתבצע בהתאם לנתונים הללו. התוכנות לחישוב השכר תהינה חייבות לעבור הסבה לשיטת החישוב הליניארית החדשה. יהיה צורך לציין את קוד הדגם ושנת היצור על מנת לקבל את תעריף שווי השימוש.

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully