כך תבחר את סוכן ביטוח המקצועי ביותר

לבחירת סוכן ביטוח מנוסה ומיומן משמעות גדולה בטיפול תיקי פוליסה, בין אם ברכישת רכב או אחרי מעורבות בתאונה. כך תדעו מי מתאים ומי עלול להפיל אתכם במקרי רשלנות

עו"ד שרית ברננקה, מאמר אורח

סיכוני היום יום, מאלצים את רובנו לבטח את רכושנו וגופנו מפני כל חולה רעה המאיימת לפגוע בנו וביקירנו. לא פעם אנו מעדיפים לשלם פרמיה יקרה יותר תמורת הביטחון שמקנה לנו סוכן הביטוח, המייצג אותנו מול חברות הביטוח. המחשבה כי בכך ישמרו האינטרסים שלנו, גורמת לנו לבטוח, לעיתים, באופן עיוור בסוכן הביטוח ולא להפעיל שיקול דעת בכל הקשור לחוזה עליו אנו חותמים.

אמנם, בד"כ סוכני הביטוח ממלאים את תפקידם נאמנה אך לא מעטים המקרים בהם פעל סוכן הביטוח באופן רשלני. הפסיקה מטילה על סוכן הביטוח חובות גילוי וחובות אמון מקיפות והוא חב בחובת זהירות רחבת היקף ומוגברת כלפי מי שנזקק לשירותיו המקצועיים. יחד עם זאת, בכל מקרה יש לבחון את נסיבותיו המיוחדות של המקרה המסוים .

אם כך, באילו נסיבות בית המשפט עשוי למצוא את סוכן הביטוח כרשלן?

עוד בוואלה! NEWS

5 טיפים שיעזרו לעובדים שלכם לחזור לשגרה

בשיתוף נספרסו
לכתבה המלאה

הדגשת חשיבות מסירת פרטים מדויקים

למבוטחים רבים יש נטיה "לעגל פינות", למסור פרטים שאינם מדויקים ,אשר משמשים לצורך מילוי הצעת הביטוח, לאו דווקא מתוך כוונת זדון אלא בשל רצון "לייפות דברים", הכל מתוך חוסר מודעות למשמעות הקריטית של מתן תשובות לא מדויקות, אשר עלולות לאחר שקרה מקרה ביטוח – לגרום לחברה לדחות את התביעה או לשלם תגמול ביטוח מופחת ואף לבטל את הפוליסה.

עפ"י פסיקת בית המשפט, מצופה מסוכן הביטוח שממלא את הרובריקות שבהצעה על בסיס התשובות שנתנות לו ע"י המבוטחים, להדגיש בפני המבוטחים את חשיבות מסירת פרטים שמשקפים נאמנה את פני המציאות ולמעשה, למנוע מן המתקשר בחוזה ביטוח לבצע שגיאות שמשמעותן האפשרית היא ביטול הפוליסה ולהתריע בפניו על סיכון זה.

כך למשל, במקרה בו סוכן הביטוח הציע "ביטוח רכוש" לרכב אשר כולל גם נספח המעניק כיסוי בגין תאונות אישיות. אחד מרוכשי הפוליסה נהרג בתאונות דרכים, ולאחר מותו התברר כי בניגוד למובטח הפוליסה הוצאה ללא ביטוח תאונות אישיות. בית המשפט קבע כי מצגיו של סוכן הביטוח בדבר פוליסה כזו, אשר לא הבשילה לכדי פוליסה "אמיתית", מהווה רשלנות ויש להטיל את כל האחריות עליו .

אחריות הסוכן לאי דיוקים בפוליסה

אחת מהסיבות המרכזיות לרכישת ביטוח באמצעות סוכן ביטוח היא הרצון שסוכן הביטוח יבחן עבור הלקוח את מגוון ההצעות, יבחר את הטובה ביותר ויוודא שהכיסוי הביטוחי שמספקת חברת הביטוח הוא ראוי, ותואם את צרכיו ואופיו של הסיכון אותו הוא מבקש לבטח. חובת האחריות מוטלת על הסוכן לעשות זאת, הן בעת עריכת ביטוח חדש, והן בעת חידוש פוליסה קיימת, במסגרתה הוא נדרש לוודא כי לא נפלו טעויות או חלו שינויים "בלתי מוסברים", בהיקף ואופי הכיסוי הביטוחי.

חוסר תשומת הלב של סוכן הביטוח לאי דיוקים בפוליסה שהופקה, עשויה בהחלט להוות עילה להגשת תביעה כנגד הסוכן, במקרה בו חברת הביטוח מתנערת מאחריותה ומסרבת לשלם למבוטח בשל כך את מלוא תגמולי הביטוח. עפ"י פסיקת בית המשפט, מצופה מסוכן הביטוח להתריע בפני חברת הביטוח על שגיאות שנפלו בעת הפקת הפוליסה.

חובת הסבר לגבי התניות בפוליסה

המבוטח אשר מבקש מסוכן הביטוח "לתפור חליפה" המתאימה לצרכי הביטוח שלו, לא תמיד קורא את "האותיות הקטנות" או מודע למשמעותן וסוכן הביטוח חייב להסביר למבוטח על תניות מיוחדות בפוליסה, חריגים בפוליסה ועל הוראות מיוחדות של הפוליסה.

כך למשל, במקרה במסגרתו מבוטח ביטח את רכביו במסגרת ביטוח רכוש, ועפ"י הפוליסה אשר הוצאה נדרשו אמצעי מיגון מסוג מסוים. על פי הנדרש, הוכח כי סוכן הביטוח לא שוחח עם המבוטח על הצורך באמצעי מיגון בכלי הרכב, ולא הוסבה תשומת ליבו כי הפוליסה כוללת תנאי המתנה את הפיצוי בקיומה של מערכת הגנה מסוג מסויים אותה כלל לא הכיר המבוטח.

במסגרת פסק הדין נקבע כי מעבר לעובדה שעל חברת הביטוח להבליט הגבלות שהם תנאי או סייג לחבות נקבע, מאחר וסוכן הביטוח לא הבהיר למבוטח כי הפיצוי ע"פי הפוליסה היה מותנה בקיומם של אמצעי מיגון ספציפיים, נקבע כי הוא התרשל.

העליון קבע קווים מנחים בנושא

ככלל, ביהמ"ש העליון קבע כי ישנם מספר קווים מנחים באחריות סוכן הביטוח וביניהם: השלב שבו מצוי המשא ומתן בין הצדדים- כך למשל יש להבחין בין מקרה בו רק ניתנו פרטי הביטוח ומחירו ללקוח לבין מקרה בו הלקוח מסר כבר את הצעתו לחברת הביטוח כלומר יש הבדל בין מצב שבו מדובר בפגישה ראשונית, בלתי מחייבת שמטרתה רק לברר מחירים והיא מסתיימת בלא כלום ובין מצב שבו הצדדים מצויים בעיצומו של שלב המשא ומתן.

למעשה, ככל שהשלב מתקדם יותר, אחריותו וחובתו של הסוכן מתרחבת. בנוסף, יש לבחון מהי מהות העניין הנבדק. האם מדובר בעניין המצריך מקצועיות בתחום הביטוח או אשר יש בו פערי מידע בין הלקוח לסוכן הביטוח או המבטח לדוגמא מעד סיומו של הביטוח בנסיבות המקרה היה נגיש וידוע לבעלי המשאית יותר מאשר לסוכן הביטוח, מה גם שבעלי המשאית ביטחו בעבר את המשאית והיו מודעים למשמעות של העדר כיסוי ביטוחי תקף.

כמו כן יש לבחון מהם היחסים בין סוכן הביטוח או המבטח לבין הלקוח. האם יש ביניהם יחסים קודמים ומה מהותם. במקום שבו בין הצדדים קיימים קשרים קודמים (לדוגמא סוכן הביטוח דאג לפוליסות קודמות באותו עניין בשנים הקודמות והיה בקי בפרטים), להבדיל מסוכן ביטוח אחר וחברת ביטוח אחרת.

הכי מתקדם זה הכי משתלם

ביטוח חובה החל מ-54 ₪ לחודש

על ידי חברת הביטוח WE SURE
לרכישה>>

ומה הדין באשר לחידוש הביטוח מיוזמתו של הסוכן ?

לא חלה חובה על סוכן הביטוח לערוך מיוזמתו וללא אישור הלקוחות חידוש או עריכת ביטוח חדש, כל שכן תשלום פרמיה מצדו, עד שהלקוחות יודיעו לו כי ברצונם שהוא יעשה זאת. על מנת שלא תיקבע התרשלותו, על סוכן הביטוח ליידע את הלקוח בדבר פקיעת ביטוחו ולוודא כי הוא מבין את משמעות הדבר. אם מחליט לאחר מכן הלקוח שלא לפעול לחידוש ביטוחו אין לו להלין אלא על עצמו.

לדוגמא, הנה מקרה שבו לא היה ביטוח תקף: משאית בבעלות חברה פגעה בטרנספורמטורים של חברת החשמל וגרמה להם לנזק. לאחר התאונה התברר כי נכון למועד התאונה, לא היה כיסוי ביטוחי מאחר והפרמיה שולמה רק שלושה שבועות לאחר התאונה. במהלך הדיון בבית המשפט התברר כי בעת סיום הפוליסה הקודמת אשר נערכה ע"י סוכן אחר, נפגשו בעלי המשאית עם סוכן הביטוח הנוסף, אשר העביר להם הצעה לביטוח, אולם הם לא חתמו על הצעה לביטוח, ולא שילמו פרמיה עבורה ,תוך שהודיעו לו כי ישקלו את ההצעה ויחזרו אליו.

בעלי המשאית טענו כי סוכן הביטוח לא פעל כראוי שכן היה עליו לדאוג לחידוש הביטוח באופן זמני בחברה בה בוטחה עד לאותו המועד, כאמור באמצעות סוכן אחר, או עד להחלטה אחרת של בעלי המשאית.

ביהמ"ש דחה את התביעה כנגד סוכן הביטוח ונימק זאת, בין היתר, בכך שהפגישה שנערכה בין סוכן הביטוח לבעלי המשאית היתה בשלב ראשוני ביותר וכל מטרתה לברר מה מחירו של הביטוח המקיף שמציעה חברת הביטוח והיא הסתיימה ללא כלום. "משמעותו של העדר הכיסוי הביטוחי ודאי היתה נהירה לבעלי המשאית אשר ביטחו בעבר את המשאית בביטוח מקיף וחיפשו גם באותה העת הצעה זולה לחידוש הביטוח".

הכותבת היא מומחית לדיני ביטוח ונזיקין

עוד הרבה משפט וביטוח בוואלה! רכב
לאתר של עו"ד שרית ברננקה

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

בשליחת תגובה אני מסכים/הלתנאי שימוש
    לוגו - פיקוד העורףפיקוד העורף

    התרעות פיקוד העורף

      walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully