וואלה!
וואלה!
וואלה!
וואלה!

וואלה! האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

מבקר המדינה: ליקויים חמורים ב"דן" ו"נתיבי ישראל"

28.1.2015 / 16:03

בדו"ח מיוחד, מותח מבקר המדינה ביקורת חריפה כלפי התנהלות לא תקינה של חברת האוטובוסים "דן" וחברת "נתיבי ישראל". בתפריט: מינויים לא ראויים, ניגוד עניניים, טיסות לא מאושרות לחו"ל והעברות כספים ללא הרשאה

אוטובוס דן. גדעון צנטנר
חברת האוטובוסים דן. העברות כספים לא תקינות/גדעון צנטנר

שתי חברות גדולות שהוקמו במטרה לשרת את ציבור הנוסעים בישראל, עומדות במרכזו של דו"ח תיקון חמור שמפרסם היום (רביעי) מבקר המדינה, יוסף שפירא. על פי ממצאי המשרד, חברת האוטובוסים "דן" וכן חברת "נתיבי ישראל", פעלו באופן לא תקין בכל הנוגע למינוי אנשי מקצוע וטיפול במקורות הכספיים. לדבריו, "אמון הציבור בזרועות הביצוע של רשויות השלטון הוא מנכסיה החשובים של המדינה, ויש לשמר ולחזק את תחושת הציבור כי משרתי הציבור אינם אדוניו, וכי הם עושים את מלאכתם למען הציבור, ביושר ובניקיון כפיים".

על פי ממצאי משרד המבקר, חברת "נתיבי ישראל", שניזונה מימון ממשלתי שנתי בגובה 7 מיליארד שקלים לצורך הקמת תשתיות תחבורה, פעלה בניגוד לחוק חובת המכרזים, בניגוד למנהל תקין ובניגוד לחוק החברות הממשלתיות. עיקר הביקורת מופנית למנכ"ל החברה לשעבר שי ברס, שלדברי המבקר שימש כגוף שגיבש את מרבית הפעולות הבלתי כשרות שהתנהלו בין כתליה.

המבקר מצא, כי ברס מינה יועץ חיצוני, אותו הכיר בעבר בעבודה משותפת בנתיבי איילון, וכי היועץ הוסמך לטפל בשני תפקידים - יו"ר ועדת החריגים ובודק מחלוקות בין החברה לקבלנים, ומשם קבע כי "עולה חשש לניגוד עניינים מוסדי אינהרנטי". לכך הוסיף המבקר ומפרט, כי "מהנדס א, במסגרת תפקידו כיו"ר ועדת החריגים של החברה, דן בעבודות חריגות של קבלנים, ובמקביל ביצע חוות דעת לגבי המחלוקות הכספיות שבין אותם קבלנים לחברה. מהביקורת עולה כי למרות החלטת ועדת המכרזים שמהנדס א יהיה מנוע מלעסוק בחברה בכל תפקיד אחר, המשיכה החברה להעסיק אותו כיועץ לבחינת דרישות קבלנים".

עוד פרסם משרד המבקר, כי נמצאו ליקויים רבים באיוש תפקידים חשובים בצמרת החברה. כך למשל, במשך שנה, לא כיהן בחברה יועץ משפטי וסמנכ"ל כספים, ובמשך 18 חודשים נעדר גם יו"ר הדירקטוריון. חסרונם, כך מעיר המבקר, מעיד על חולשה פנימית של "שומרי הסף" שבאחריותם לפקח על המערכת הכלכלית והמבנית. לסיכום, אומר המבקר: "על החברה לחזק את שומרי הסף ואת מערכות הבקרה בה, כדי למנוע הישנות כשלים חמורים בהתנהלותה כמפורט בדוח זה".

תגובות:

"החברה קיבלה לידיה את דו"ח הביקורת ופועלת ליישם את המלצותיו. הדירקטוריון וההנהלה נוקטים בצעדים חריפים ומשמעותיים לתיקון הליקויים ולהגברת הבקרות הפנימיות. בין הפעולות שכבר יישמה החברה: עדכון והטמעת נהלים חדשים ומחמירים, מינוי בעל תפקיד בכיר האחראי על אכיפת התקנות, חיזוק משמעותי של מערך מבקר הפנים בחברה, שינוי מבני של "ועדת חריגים" שבראשה עומדת כיום מנהלת בכירה. בנוסף, הקימה החברה מנגנונים למניעת ניגוד עניינים והטמיעה קוד אתי המחייב הן את עובדיה והן את הספקים והיועצים, כתנאי לעבודה בחברה. הדירקטוריון עוקב ומפקח אחר ביצוע החלטות אלה ובמקביל פועל לאיתור מנכ"ל חדש, שיוביל את החברה ועובדיה בביצוע המשימות האדירות שהטילה עליה הממשלה בפיתוח והקמת רשת הכבישים ומסילות הרכבת בישראל".

פרקליטיו של שי ברס, עו"ד נבות תל-צור ועו"ד טל שפירא, מסרו כי בתקופת כהונתו של שי ברס כמנכ"ל נתיבי ישראל הגיעה החברה לשיאים חדשים וברס זכה לשבחים רבים בגין תפקודו כמנכ"ל החברה. באשר למקרה הנקודתי בדבר ההתקשרות עם המהנדס העומד במוקד דו"ח המבקר, ייאמר כי מדובר בהתקשרות שנעשתה על בסיס שיקולים מקצועיים ועניינים גרידא, שאושרה על דעת כל הגורמים הרלוונטיים בחברה, לרבות היועץ המשפטי של החברה. ברס דוחה כל ניסיון לקשור בין דו"ח המבקר לבין פרישתו מהחברה, שנעשתה משיקולים אישיים ומקצועיים, ללא כל קשר לבדיקת משרד מבקר המדינה.

seperator

חברת האוטובסים "דן" הינה מהחשובות ביותר ברשת התחבורה הציבורית בישראל. באחריותה, הסעת 14 מיליון נוסעים בחודש לפחות והיא מעסיקה יותר מ-2,400 עובדים, כמחצית מהם נהגים. הביקורת שמפרסם היום משרד המבקר, מצביעה כאמור על אי סדרים בפיקוח על הוצאות כספיות, ניגוד אינטרסים, וכן אי עמידה בהסכמים ממשלתיים, הנפקת מניות לא תקינה, מינוי מקורבים ועוד.

לדבריו, "דן הפרה את התחייבותה לממשלה לפעול בחיסכון וביעילות ולצמצם את הוצאותיה; כי היא השתמשה בכספים שניתנו לה כדי להיטיב עם חברות בנות שבבעלותה; וכי היא הפרה את התחייבותה לדווח לממשלה על עסקאות שהוגדרו בהסכמים עמה". בעניין זה, נמצא כי החברה העבירה כספים לספק חיצוני עמו הסכמים לניהול פרויקטים לבנייה על קרקעות שבבעלות דן ובבעלות חברות בנות, במקום להקצות מניות לגמלאיה, חבריה או למשקיע חיצוני בעל חשיבות אסטרטגית.

חריגה זו, הניבה גרעון כספי שנערם ל-121 מיליון שקלים ב-2011, מאחר ודן מימנה פעילות שוטפת בחברות משניות בה אחזקת כוח אדם, ניהול, ביטוח ומערכות מידע, אך בפועל לא גבתה ממנה מלוא העלויות של שירותים אלו. "דן העמיסה על עצמה הוצאות שאינן שלה ושהיה עליהן לשאת בהן. כל זאת, שלא בהתאם לנורמות של ניהול חשבונאי ראוי ותוך התעלמות מהערות מבקר המדינה בדוח משנת 2003", כך נכתב בדו"ח.

המבקר אף לא חוסך בביקורת אודות תופעת נפוטיזם והטבות שחולקו למספר אנשים בצמרת. לדבריו, הפעילות המשפטית של דן רוכזה על ידי בן דודו של מנכ"ל החברה, שפעל בניגוד עניינים והיטיב עם כמה גורמים של בני משפחתם של בכירים בחברה.

"המנכ"ל ויו"ר הדירקטוריון חתמו על הסכמים עם זכיין של דן, ובהם הסכם שתנאיו נחותים מהתנאים שנקבעו בהסכמים קודמים, ללא התמחרות וללא בדיקת חלופות מתועדת. אחד ההסכמים נחתם בתקופה שבה העסיק הזכיין את בנותיהם של היו"ר והמנכ"ל, בניגוד לקבוע בהסכם עם הזכיין", כתב המבקר. בנוסף לכך, מצא המבקר כי מנכ"ל דן ועוד בכירים נוספים, טסו לחו"ל ללא אישור בחריגה כספית שהסתכמה ב-900 אלף שקלים, על חשבון החברה ובניגוד לנהלים.

בסיכום דבריו, מעיר המבקר כי התפקוד הלקוי בחברת דן, בסופו של דבר מתגלגל לפתח דלתו של משלם המיסים, וכי "על משרד האוצר ומשרד התחבורה לפקח כיאות על החברה ולהבטיח את האינטרסים הציבוריים בתחום התח"ץ".

תגובות:

הנהגת קבוצת דן הצליחה לבצע מהפך של ממש בחברה ולהובילה מסף חדלות פירעון, עם גירעון עצום בהון, וחשש להמשך קיומה, לקבוצה עסקית מגוונת, מהגדולות במשק הישראלי, עם רווחים של מאות מיליוני שקלים בשנה, המחולקים כדיווידנד לאלפי משפחות בישראל, בעלי מניות דן. הצלחת החברה הינה הודות לפיתוח עסקי מושכל והרחבת פעילות הקבוצה לתחומים מגוונים, כגון נדל"ן, תשתיות תחבורה וטכנולוגיה ויישום תהליכי התייעלות עמוקים אשר הובילו לחיסכון של למעלה מ-160 מיליון שקלים בכל שנה. תוצאות המהפך שעברה קבוצת ניכרות באופן מוחלט וחד משמעי בדוחותיה הכספיים ובדירוג הפיננסי.

כחברה פרטית, דן פועלת על פי נורמות החלות על תאגיד עסקי בהן היא עומדת באופן מלא, מכאן שהחלטת המבקר להחיל עליה נורמות של חברה ממשלתית, מוטעית. אף על פי כן, כחברה הקשובה לביקורת, אימצה החברה את החלקים הרלבנטיים בדוח, כבר במהלך הכנת טיוטת הדוח.

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully