המפתחות בפנים: איך בעצם מעקלים מכוניות בישראל?

מעל 1,500 כלי רכב עוקלו מתחילת שנת 2016, בהם גם משאיות ואפילו מטאטאי כביש. עו"ד ירון שוואב: "רישום הרכב על שם צד שלישי לא ימנע בהכרח את מימושו"

וואלה! רכב
(צילום: ShutterStock)

המחצית הראשונה של שנת 2016 הסתיימה כאשר במהלכה עוקלו 1,567 כלי רכב פרטיים, נתון שמלמד על עליה בשיעור של 29% ממספר כלי הרכב שעוקלו במהלך המחצית הראשונה של שנת 2014 . לדברי עו"ד ירון שוואב, שותף במשרד עו"ד גלר, האן-מרקוביץ, פרג העוסק בכינוסי נכסים ופירוקים, אנו עדים בשנים האחרונות לעלייה משמעותית במספר מימושי כלי הרכב, דבר הנובע להערכתו בין היתר מכך שהליכים אחרים אשר ניתן היה לפעול בהם בהליכי הוצאה לפועל כגון פקודות מאסר, בוטלו במסגרת חקיקה.

מימוש כלי רכב הינו אחד האמצעים הבולטים בהליכי גבייה בהוצאה לפועל, כאשר ברוב המקרים מדובר בכלים משועבדים, כאשר הנושה המובטח מבקש לממש רכב המשועבד לטובתו במקרה בו הלקוח אינו עומד בתשלומים. אולם, לדברי עו"ד שוואב, ישנם מקרים לא מעטים בהם רכב מעוקל על ידי נושה רגיל ורשם ההוצאה לפועל משתכנע כי ישנה כדאיות כלכלית במימוש הרכב - ומאשר את תפיסתו ומכירתו בהוצאה לפועל.

לא רק כלי רכב פרטיים מעוקלים כמובן, שכן נתון אחר מלמד כי נרשמה השנה עליה בהיקף של 14% במספר המשאיות שעוקלו, לפחות במחצית הראשונה של 2016 בהשוואה לשנת 2015, כך עולה מנתוני חברת כינוס הנכסים כונס פרי. עיבוד נתוני הסקר מעלה כי במחצית הראשונה של שנת 2015, עוקלו 28 משאיות, לעומת 32 שנתווספו והועלו על הגרר של המעקלים במהלך החודשים ינואר – יוני 2016.

לכאורה, מדובר על מספר קטן של משאיות שעוקלו, אולם נציין כי מדובר רק על סיכום מחצית של השנה, ולדברי יואל אוחיון וניב מרציאנו, מנכ"לים משותפים של חברת כונס פרי אין ספק כי השנה תסתיים עם עיקול של עשרות משאיות נוספות: "זה נתון שמתיישב עם מגמת הגידול בהיקף הפעילות של הכונס הרשמי בתחום פשיטות הרגל, כעדות לפגיעה בחוסנם של המעסיקים במשק".

עוד עולה, שהשנה בניגוד לשנים קודמות, עוקלו גם כלי רכב מסוג "מטאטאי כביש" . למעשה, במחצית הראשונה של השנה עוקלו 3 כלי רכב כאלו.

טוב לדעת (מקודם)

מדרסים בהתאמה אישית: חצי שעה ואתם בדרך לחיים חדשים

לכתבה המלאה

אז מתי בעצם מותר לעקל מכונית, ומדוע? עו"ד שוואב עונה

(צילום: ShutterStock)

כאמור, הסמכות להורות על עיקול פיזי של רכב החייב לשם הבטחת ביצועו של פסק הדין, נתונה לרשם ההוצאה לפועל.
לאחר מתן צו עיקול, מודיע המוציא לפועל לממונה על מרשם הרכבים במשרד הרישוי כי ניתן צו עיקול.

בנוסף לרישום העיקול במשרד הרישוי, רשאי רשם ההוצאה לפועל למנות כונס נכסים לרכב או להסמיך קבלן הוצל"פ לפעול לתפיסת הרכב והבאתו למחסני לשכת ההוצאה לפועל.

הקבלן רשאי, בכפוף לסייגים המנויים בחוק, להיכנס אל חציריו של החייב בהם נמצא הרכב ולעקלו. לא אחת, סוברים החייבים כי מאחר והרכב נמצא בשימוש או בחזקתו של גורם אחר, לא יתאפשר לעקל אותו. בפועל, הסמכות לעקל את הרכב מתירה למוציא לפועל להיכנס לכל חצר או מחסן באשר הוא, על מנת לממש את צו תפיסת הרכב המעוקל.

איך מתנהל הליך המכירה של רכב שנתפס

לשון החוק קובע כי לאחר 14 ימים לפחות מיום תפיסת הרכב ובמידה והחייב לא פרע את חובו, תפתח ועדת המכירות של ההוצאה לפועל בהליך מכירתו. ראשיתו של ההליך בפרסום הודעה לציבור והוא נערך בשיטת המכירה הפומבית כאשר הרכב נמכר במצבו הקיים כלומר As Is והאחריות לתקינותו מוטלת על הרוכש.

האם ניתן לערער על תפיסת הרכב?

ניתן לערער או להשיג על עצם הטלת העיקול לאחר תפיסת הרכב. החוק מאפשר לחייב להגיש בקשה מתאימה לרשם ההוצאה לפועל בתוך 14 יום מיום תפיסת הרכב ורק לאחר תקופה זו תפתח ועדת המכירות בהליכי מכירת הרכב. הדוגמה הנפוצה לעילה בגינה ניתן להשיג על החלטת רשם ההוצאה לפועל לעקל ולתפוס את הרכב, היא עניין הבעלות על הרכב. אדם הטוען כי הרכב הנתפס שייך לו ולא לחייב, יפנה בבקשה מתאימה לרשם ההוצאה לפועל להשהות את הליכי מכירת הרכב בכדי לאפשר לו לפנות לבית המשפט המוסמך לקבלת פסק דין הצהרתי אשר יקבע למי זכות הבעלות ברכב. רשמי ההוצאה לפועל נוטים להיעתר לבקשה זו ולהשהות את הליכי מכירת הרכב עד לפנייה לבית המשפט המוסמך.

ניתן לעקל רכב של נכה במקרים מסוימים

לשון החוק קובעת כי אסור לעקל "כלים, מכשירים, מכונות ומיטלטלין אחרים ובעלי חיים השייכים לנכה והנחוצים לו לשימושו האישי בגלל נכותו". המציאות בשטח מלמדת כי בעלי חוב שהינם נכים, המחזיקים בכלי רכב יקרים, סוברים כי לשון החוק מעניקה להם הגנה בכל מקרה, כך שרכבם יישאר בחזקתם, אף אם חובם הולך ותופח. בפועל, נכתב בפסיקה כי בהתאם להלכת בית המשפט העליון בע"א 2886/92 כתבי שלמה נ' אלגוב יפתח, אין לפטור נכה מעיקול מכונית יקרת ערך השייכת לו אם אפשר להתאים לצרכיו החיוניים כנכה מכונית זולה יותר.

רישום הרכב על שם צד שלישי לא ימנע בהכרח את מימושו

יש לא מעט חייבים אשר מסתייעים במקורבים אליהם, על מנת לרשום רכוש הנמצא בבעלות החייב ובשימושו על שמם באופן שיאפשר לחייב לעשות שימוש ברכוש, דוגמת רכב, מבלי שבעלי החוב יוכלו לפעול כנגד רכוש זה. במקרה כזה, ובניגוד לסברה הרווחת, עומדת לרשות בעל החוב האפשרות להוכיח כי החייב עושה ברכוש "מנהג בעלים". חוקר פרטי מבצע מעקבים אחרי החייב במטרה להוכיח כי הוא עושה שימוש קבוע ברכב שאינו רשום על שמו. לאחר איסוף הממצאים, בעל החוב ו/או בא כוחו, פונים להוצאה לפועל בבקשה לעקל את הרכב, אף שאינו רשום על שם החייב. הרואה עצמו נפגע מהחלטת רשם ההוצאה לפועל, רשאי לפנות בתביעה אל בית המשפט המוסמך לעניין הבעלות ברכב.

האם בעלות משותפת ברכב מונעת את עיקולו או מימושו

די בכך שהחייב רשום כבעלים של הרכב כדי לגרום לעיקולו, גם אם ישנו בעלים נוסף.

גם אם הבעלים הנוסף יתנגד למימוש, הרי שהרישום במשרד הרישוי מהווה חזקה שהבעלות הינה משותפת ביחד ולחוד ועל המתנגד יהיה להוכיח את בעלותו הבלעדית ברכב.

האם ישנו יתרון לנושה המבקש את מימוש הרכב ?

ברוב המקרים, רכב אינו מעוקל לטובת נושה אחד אלא לטובת כמה וכמה נושים. אין יתרון במקרה זה לנושה שיזם את ההליך מול ההוצאה לפועל, מאחר והתמורה תתחלק בין הנושים באופן יחסי לפי חובותיהם. ישנה גם זכות קדימה ראשונית לבעל השיעבוד ולאחר מכן לפי החוק, לחוב מזונות, רשויות המס וכו' ורק לאחר מכן לנושים הרגילים. הזכות היחידה הקיימת לטובת הנושה שיזם את ההליך זה לקבל את ההוצאות הישירות שהיו לו כתוצאה מההליך לפני כל חוב אחר (כגון עלות איתור הרכב ותפיסתו).

האם ישנו יתרון ברכישת רכב בהוצאה לפועל ?

הרכבים הנמכרים בהוצאה לפועל במחירים נמוכים יחסית, וזאת בעיקר עקב הצורך במכירתם באופן מיידי ולאור העובדה שלא ניתן לבדוק את הרכב והרכישה הינה במצבו הנוכחי (AS IS?). לפיכך, רוב האנשים שרוכשים את הרכבים הינם סוחרי רכבים. יחד עם זאת, באם אדם מעוניין ברכב במחיר נמוך במיוחד ומצבו הפיזי אינו חשוב, הרי שיש יתרון למכירה בהוצאה לפועל. כמו כן, במידה ומדובר ברכבים מיוחדים או רכבי עבודה/שטח, הרי שגם כאן לעיתים הסיכוי לרכישת מוצלחת גדול מהסיכון ברכישת רכב ללא בדיקה.

עוד בוואלה! רכב:
זה לא חוקי: 10 סיבות לביטול דוחות תנועה
נפצעה בתאונת דרכים ותקבל 166 אלף שקל לרכיש קנאביס
גרם לתאונה וטען: "זה רכב משוכפל"

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully